כן לא שחור לבן

by Sid Sackson

Blurb

כן לא שחור לבן הוא משחק מיומנות דיבור. מטרת חלק מן השחקנים להימנע מאמירת אחת המילים "כן", "לא", "שחור" ו"לבן". מטרתם של שחקנים אחרים היא להכשילם בכך. מותר להשתמש במילים חליפיות, כגון "אין", "חיובי" ובמילות ההיסוס כמו "אולי", "יכול להיות", "ייתכן".
למשחק תצורות רבות:
מארגן המשחק מנסה להכשיל את שאר חברי הקבוצה. תצורה זו מתאימה להפעלה של ילדים על ידי מדריך.
שחקן אחד נבחר, ושאר הקבוצה מנסה להכשילו.
כמשחק לשניים, כל שחקן משחק בשני התפקידים בו זמנית, מנסה להכשיל בלי להכשל.
תצורה היררכית, כמשחק מסיבה: כל אורחי המסיבה מקבלים סרט לענוד לבגדם. במהלך הערב הם מנסים להכשיל זה את זה. שחקן שהכשיל אחר מקבל את כל הסרטים שעונד השחקן שנכשל. המנצח במשחק הוא השחקן שבזמן מסוים ענד את מרב הסרטים. סיד סקסון כתב על גרסה זו בספרו A Gamut of Games.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment