קרנפים

by אז'ן יונסקו
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

קרנפים הוא מחזה אבסורד מאת המחזאי הצרפתי אז'ן יונסקו, העוסק בקונפורמיות וטבע את המונח "התקרנפות".

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment