المر گنتری

Novel by سینکلر لوئیس

Blurb

المرگنتری نام یک کتاب ادبی است که توسط سینکلر لوئیس، نویسندهٔ اهل آمریکا نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.

First Published

1927

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment