ان یا ام؟

crime fiction, Novel by آگاتا کریستی

Blurb

ام یا ان، داستانی جنایی دربارهٔ ستون پنجم به قلم آگاتا کریستی می‌باشد که شخصیت‌های دنبال‌کننده ماجرا، زوج میانسال، تامی و تاپنس هستند.

First Published

1941

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment