باراباس

Novel, Historical novel by پار لاگرکویست

Blurb

باراباس نام یک کتاب ادبی است که توسط پار لاگرکویست، نویسندهٔ اهل سوئد نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. باراباس برگرفته از نام برده ای است که همزمان با به صلیب کشیده شدن مسیح آزاد گردید.

First Published

1950

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment