خاکستر گرم

by شاندور مارائی

Blurb

خاکستر گرم یا در برخی ترجمه‌ها: خاکستر داغ، عنوان رمانی از شاندور مارائی، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و شرح حال نویس برجسته مجارستانی در قرن بیستم است، که گرچه در چاپ نخست خود در سال ۱۹۴۲ و به زبان مجارستانی با استقبال چندانی مواجه نگردید، امّا پس از ترجمه و انتشار به زبان انگلیسی در سال ۲۰۰۱، توجه جمع کثیری از منتقدان برجسته ادبی دنیا را به خود جلب کرد و در میان ده اثر پرفروش ادبیات انگلیسی زبان قرار گرفت.

First Published

1942

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment