خط زمان

Science Fiction, Novel by مایکل کرایتون

Blurb

خط زمان نام داستانی علمی-تخیلی از مایکل کرایتون است که در نوامبر ۱۹۹۹ منتشر شد. از روی این داستان فیلمی به همین نام در سال ۲۰۰۳ ساخته شد.

First Published

1999

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment