ساده‌دل

Novel, Satire by ولتر
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

ساده‌دل یا کاندید نام کتابی ادبی است که توسط ولتر، نویسنده و فیلسوف اهل فرانسه نوشته شده‌است؛ این کتاب اولین بار در سال ۱۷۵۹ منتشر شد و در دوران حیات نویسنده بیست بار تجدید چاپ شد و آن را در ردهٔ موفق‌ترین آثار ادبی فرانسه قرار دارد. کاندید یکی از آثار ادبی برجستهٔ جهان است.

First Published

1759

Member Reviews Write your own review

jamie

Jamie

Fav. Book

0 Responses posted in February
Log in to comment