شورشی

Novel, Young-adult fiction by ورونیکا راف

Blurb

«شورشی» کتابی از ورونیکا راف است که توسط انتشارات هارپرکالینز در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.
این کتاب در ایران با همین نام توسط هدیه منصورکیایی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات نوروز هنر به چاپ رسیده است.
در سال ۲۰۱۵ فیلمی با عنوان سنت شکن: شورشی بر اساس این کتاب اکران شد.

First Published

2012

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment