فرانی و زویی

Novel by جروم دیوید سالینجر

Blurb

فرانی و زویی عنوان کتابی از نویسندهٔ آمریکایی جروم دیوید سلینجر است که در سال ۱۹۶۱ به چاپ رسید. این کتاب شامل دو داستان درباره شخصیت‌های خیالی‌ِ خانواده گلس است.

First Published

1961

Member Reviews Write your own review

Michael

Michael

Salinger ist immer inspirierend

0 Responses posted in April
Log in to comment