لبه تیغ

Novel by ویلیام سامرست موآم

Blurb

رمان لبه تیغ توسط نویسنده انگلیسی ویلیام سامرست در سال ۱۹۴۴ منتشر شد. لبه تیغ دو بار به صورت فیلم اکران شد. بار اول در سال ۱۹۴۶ توسط تایرون پاور و جین تیرنی. و بار دوم در سال ۱۹۸۴ توسط بیل ماری.

First Published

1944

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment