لولیتا

Novel by ولادیمیر ناباکوف
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

لولیتا رمانی است از ولادیمیر ناباکوف در مورد عشق یک پروفسور میان‌سال به یک دختر بچه ۱۳-۱۲ ساله به نام لولیتا. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۵۵ در پاریس توسط «Olympia Press» به چاپ رسید. استنلی کوبریک، در سال ۱۹۶۲، و آدریان لین در سال ۱۹۹۷، دو فیلم با اقتباس از این رمان ساختند. لولیتا را در سال ۲۰۱۴ اکرم پدرام‌نیا به زبان فارسی ترجمه کرد و نشر زریاب در افغانستان چاپ و منتشر کرد.

First Published

1955

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment