ماندارین‌ها

by سیمون دو بووار

Blurb

ماندارین‌ها در سال ۱۹۵۴ توسط سیمون دوبوار نوشته شد. این رمان یکی از معروفترین رمان‌های سیمون دوبوار است. در سال ۱۹۵۴ جایزه گنکور را به خود اختصاص داد. در این رمان سیمون دوبوار طرز فکر گروهی از روشنفکران فرانسوی را که خود نیز مدتی در میان آنان بوده‌است را بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و جنگ الجزایر به نمایش می‌کشد و موجبات انتخاب راه سیاسی آنان را شرح می‌دهد. بخشی از این کتاب روابط جنسی سیمون دوبوار و نلسون آلگرن را به تصویر می کشد و انتشار آن باعث رنجش آلگرن شد.
این کتاب در لیست روزنامه گاردین قرار دارد. ترجمه فارسی این رمان با نام ماندارن‌ها توسط پرویز شهدی انجام و نشر دنیای نو آن را در سال ۱۳۸۲ منتشر کرد.

First Published

1954

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment