مزایای گوشه‌گیر بودن

Novel, Young-adult fiction by استیون شباسکی

Blurb

«مزایای گوشه‌گیر بودن» کتابی به سبک رمان نامه‌نگارانه است که توسط نویسنده امریکایی، استیفن شباسکی نوشته شده است. این کتاب اولین بار در ۱ فوریه ۱۹۹۹۹ به انتشار رسید و در سال ۲۰۱۲ فیلم مزایای گوشه‌گیر بودن با بازی لوگن لرمان، ازرا میلر و اما واتسون برگرفته شده از همین کتاب ساخته شد.
این کتاب پروفروش‌ترین اثر نیویورک تایمز شد.

First Published

1999

Member Reviews Write your own review

ATotalMelvin

Atotalmelvin

I probably would have enjoyed it more at a younger age, but I appreciated what it was - an easy to read, often emotional, coming of age story.

0 Responses posted in December
Log in to comment