منتخبات کنفوسیوس

by کنفوسیوس

Blurb

منتخبات کنفوسیوس، یا لون‌یو مجموعه‌ای از سخنان و اندیشه‌هایی‌است که به فیلسوف چینی کنفوسیوس و دیگر فیلسوفان هم‌دورهٔ او نسبت داده می‌شوند. باور بر این است که این کتاب به‌دست پیروان کنفوسیوس در دورهٔ جنگ دولت‌ها نوشته شده‌باشد و در میانهٔ حکومت دودمان هان به اتمام رسیده‌باشد.
گرچه لون‌یو در اوایل دورهٔ دودمان هان صرفاً یک تفسیر بر پنج کتاب کلاسیک به حساب می‌آمد، اما در اواخر حکومت آنان گسترش یافته و تبدیل به یکی از نُسَخ محوری ِ اندیشهٔ کنفسیوس‌گرایی شد. در اواخر دورهٔ دودمان سونگ اهمیت لون‌یو به عنوان یک کتاب فلسفی حتی از کتب پنج‌گانهٔ کلاسیک نیز فراتر رفت. لون‌یو در مدت ۲۰۰۰ سال یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌ها در چین بود و همچنان تاثیر قابل توجهی در اندیشه‌ها و ارزش‌های فرهنگی چین و آسیای شرقی دارد.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment