ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد

by پائولو کوئلیو

Blurb

ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد رمانی از پائولو کوئلیو . داستان درمورد ورونیکای ۲۴ سالۀ اسلوونیاییست که علی‌رغم زندگی نرمالش تصمیم به خودکشی می‌گیرد. این کتاب تا حدودی بر پایۀ تجربیات شخصی کوئلیو از بیمارستان‌های روانی مختلف است و حول محور دیوانگی می‌چرخد. داستان حاوی این پیام است: «عقلانیت انبوهی از دیوانگی‌هاست».

First Published

1998

Member Reviews Write your own review

M4rc3l0

M4rc3l0

Repetitive arguments

0 Responses posted in February
Log in to comment