สิทธารถะ (Siddhartha)

by แฮร์มัน เฮสเส

Blurb

สิทธารถะ เป็นวรรณกรรมภาษาเยอรมันที่ประพันธ์โดย แฮร์มันน์ เฮสเซอ ขณะเดินทางมาที่ประเทศอินเดีย โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นผู้ที่ลุ่มหลงและแตกฉานในหลักคิดแนวปรัชญาตะวันออก นวนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหามุ่งไปสู่การค้นหาสัจจธรรมของการเวียนว่ายตายเกิด หรือนั่นหมายถึงความเพียรที่จะใฝ่รู้ว่า "อัตตา"คือสิ่งใด ชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นมาทำไมและเพื่ออะไร และนิพพานคืออะไร โดยในเรื่องนี้สื่อภาพของสังคมของอินเดียในยุคสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่และเสด็จออกเผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วชมพูทวีป

First Published

1922

Member Reviews Write your own review

trade4life

Trade4life

Was soll man dazu sagen bzw. Schreiben? Ein wunderbares, fast magisches Büchlein über die Suche nach dem Selbst. Wer sich für Buddhismus und fernöstliche Philosophie interessiert, wird es lieben! Aber auch so gehört dieses Meisterwerk in jedes Buchregal..

1 Response posted in October
Log in to comment