แวเธ่อร์ระทม

Novel, Epistolary novel by โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท, David Constantine

Blurb

แวเธ่อร์ระทม เป็นนวนิยายจดหมายและอาจถือได้ว่าเป็นนวนิยายอัตชีวประวัติของโยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1774 ฉบับแก้ไขปรับปรุงของนวนิยายถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1787 แวร์เธ่อร์เป็นนวนิยายชิ้นสำคัญในช่วง "พายุและแรงผลักดัน" ในวรรณกรรมเยอรมัน และมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหววรรณกรรมโรแมนติกในสมัยหลังเป็นอย่างมาก
หนังสือดังกล่าวได้ทำให้เกอเทอเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงด้านวรรณกรรมระหว่างประเทศคนแรก ๆ ของโลก และได้ทำให้การเดินทางเยือนไวมาร์ของชายหนุ่มที่มายังยุโรปเพียงลำพังนั้นเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมาก

First Published

1774

Member Reviews Write your own review

KlauDa

Klauda

Misfritz.com informiert Die Schönheit des Textes ergibt sich aus drei entscheidenden Komponenten, die knappe Fassung ohne Seitenerzählungen, die elegante Sprachmächtigkeit des Autors, die Originalität der Geschichte, ein Klassiker.

0 Responses posted in December
Log in to comment