Rosens navn

Novel, Historical novel by Umberto Eco

Blurb

Rosens navn er Umberto Ecos gennembrudsroman. Historien foregår på et italiensk kloster i 1300-tallet, hvor den engelske franciskanermunk og tidligere inkvisitor William af Baskerville og hans lærling benediktinernovicen Adso fra klostret Melk i Østrig er blevet hidkaldt for at løse en mordgåde og arrangere et møde mellem de stridende fraktioner i den katolske kirke. Broder William er sin tids Sherlock Holmes og finder hurtigt ud af, at skabene på klostret er fulde af skeletter og at mordene er forbundet med storpolitik og kætterske ritualer. Ud over Sherlock Holmes er William af Ockham en væsentlig inspirationskilde til William af Baskerville.
Bogen indeholder også en videnskabsteoretisk pointe: Den metode, som William af Baskerville demonstrerer mange gange i romanen og allerede i første kapitel, hvor han kan slutte sig til at munkene leder efter at abbedens hest, som hedder Brunellus, er hverken deduktion eller induktion, men det som Charles Sanders Peirce har kaldt for abduktion eller systematisk hypotesedannelse. Bogen er en introduktion til humanioras videnskabsteori og specielt til tegnteorien, som Eco har beskæftiget sig indgående med.

First Published

1980

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment