Franz Kafka, biografi

Dystopia by Franz Kafka

Blurb

Slottet er en av Franz Kafkas tre ufullendte romaner, som i likhet med Den forsvunnede og Prosessen, ble gitt ut posthumt. Kafka begynte på Slottet i 1922, men ga opp forsøkene på å ferdigstille den allerede samme år. Den første utgaven ble gitt ut på Kurt Wolff Verlag i München av Kafkas venn Max Brod i 1926. Boka følger landmåleren K. sin håpløse kamp for anerkjennelse av sin profesjonelle og private eksistens i møtet med det byråkratiske og uforståelige Slottet og dets representanter. Verket mangler i stor grad fremgangen i et klassisk plot, og slutter like brått som den begynner.

First Published

1926

Member Reviews Write your own review

KlauDa

Klauda

Misfritz.com informiert Kafka las die Education Sentimental von Flaubert, und die Idee des Nie-ganz-ans-Ziel- Kommens erschien ihm kafkaesk. So wuchs die eher einfache Geschcihte des böhmischen Landvermessers in einem verschneiten Dorf ins Ungeheuerliche. Ein großes Ereignis in der Literaturgeschichte.

0 Responses posted in December
Log in to comment