Stormen

by William Shakespeare

Blurb

Stormen er antatt å være William Shakespeares siste skuespill. Den første kjente oppførelsen fant sted den 1. november 1611 på Whitehall Palace i London. Det var sannsynligvis også oppførelser på Globe Theatre og Blackfriars Theatre.
Stormen tilhører en gruppe skuespill som gjerne kalles Shakespeares sene romanser. I disse skuespillene viser Shakespeare omtanke for familietilknytning og forlik i en mytisk setting.
Stormen er det eneste av Shakespeares skuespill hvor han generelt overholder reglene for enhet i klassisk drama. Enheten for sted ble oppnådd ved at handlingen skjer på en øde øy og enhet i tid er oppnådd ved at handlingene foregår innenfor tidsrammen av noen få timer. I hans øvrige stykker kan hendelsene skje over flere dager og personene kan oppholde seg på ulike steder. En del litterater har foreslått det slik at ettersom Stormen er preget av såpass mye fantasi har Shakespeare ønsket enhet for å holde stykket sammen. Andre forskere har pekt på at Shakespeare ble kritisert for ikke å holde seg til det klassiske dramaets regler om enhet, og at han ønsket en gang for alle å bevise at han kunne følge reglene.

First Published

1623

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment