Världens verkliga tillstånd

non-fiction by Bjørn Lomborg

Blurb

Världens verkliga tillstånd är en bok om miljöfrågor av dansken Björn Lomborg, utgiven 1998. Boken är ett inlägg i debatten och driver tesen att de flesta miljöindikatorer har förbättrats under 1900-talet och att miljörörelsen överdriver för egna syften. Bland annat hävdar Lomborg att en ofta citerad siffra om 40 000 utrotade arter per år saknar vetenskaplig grund och att endast små nedskärningar i utsläppen av växthusgaser är nödvändiga för att undvika skadlig global uppvärmning.

First Published

2001

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment