Valfrändskap

Novel by Johann Wolfgang von Goethe

Blurb

Valfrändskap är en roman från 1809 av den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe. Den handlar om ett förmöget par som bjuder in två vänner till sitt hem, dels en gammal kollega till mannen och dels en ung kvinna. Detta leder till att nya förälskelser uppstår som drar makarna ifrån varandra.
Ordet valfrändskap är hämtat från den svenske kemisten Torbern Bergman, som använde det för att beteckna kemisk affinitet som bara uppstår under vissa villkor. Goethe ville med romanen tillämpa naturvetenskapliga lagar på mänskliga relationer. Handlingen var ursprungligen tänkt som en kortare sidoberättelse i Wilhelm Meisters vandringsår, uppföljaren till Goethes roman Wilhelm Meisters läroår, men växte och fick högre prioritet. Wilhelm Meisters vandringsår gavs ut först 1821. Ottilie, namnet på en av huvudpersonerna, är hämtat från heliga Odilia. Goethe hade besökt klostret i Odilienberg vilket hade gjort ett starkt intryck på honom.
Romanens många dubbeltydigheter och ironiska inslag har föranlett vitt skilda tolkningar. Den har anklagats både för att vara osedlig och alltför moraliserande.

First Published

1809

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment