Wonderlyke prognosticatie ofte voorsegginge, wat in dit jaar 1708, sal voorvallen : waar in de Maand, en den dag van de maand uitgedrukt, de Personen genoemt, en de groote Actien en uitkomsten van 't selve bysonderlijk verhaalt worden, soo als deselve sullen komen te gebeuren; zijnde geschreven om het Volk van Engeland te waarschouwen, dat sy door de gemeene Almanach maker niet worden bedrogen

by Jonathan Swift

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment