Pārvēršanās

Short story by Francs Kafka, Gabriele Malsch

Blurb

"Pārvēršanās" ir Franca Kafkas 1915. gadā publicēta novele. "Pārvēršanās" bieži tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem 20. gadsimta darbiem, tā mūsdienās tiek plaši studēta ar mākslu saistītajās studiju programmās augstskolās visā Rietumu pasaulē.
Stāsts ir sadalīts trīs daļās. Tas sākas ar to, ka ceļojošais tirgotājs Gregors Zamza pēkšņi piemostas un atklāj, ka ir kļuvis par milzīgu, kukainim līdzīgu radījumu. Pretēji tam, ko varētu gaidīt, viņš nešķiet meklējam izskaidrojumu savam jaunajam stāvoklim. Viņa vienīgās raizes ir piecelties no gultas un nenokavēt nākamo vilcienu... Katastrofa patiešām sākas tad, kad Gregora izskatu atklāj viņa ģimene un uzņēmuma pārzinis, kas ir atnācis noskaidrot kāpēc viņš nav laikus ieradies darbā. Kamēr pārzinis sašutumā pamet notikumu vietu, Gregora tēvs, apbruņojies ar spieķi, iedzen dēlu-kukaini atpakaļ istabā. Tajā pašā laikā, mēģinādams paskaidrot savus labus nodomus, Gregors konstatē, ka ir zaudējis spēju runāt...

First Published

1915

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment