A szabadság filozófiája

by Rudolf Steiner

Blurb

A szabadság filozófiája Rudolf Steiner filozófiai alapműve, melyben a szabad akarat, az emberi szabadság, az ember és világ viszonyának kérdését tárgyalja. A könyv először 1893-ban jelent meg, Die Philosophie der Freiheit címen.
A szerző az elején a szabad akarat problémáját két részre osztja: a gondolat szabadsága, és a cselekvés szabadsága. Szerinte a belső szabadságot akkor érjük el, mikor áthidaljuk az űrt az észleléseink, melyek a világ külső megjelenését tükrözik, és a gondolati tevékenységünk, amely a világ belső szerkezetéhez vezet el, között. A külső szabadság akkor merül fel, amikor áthidaljuk az űrt képzeteink és a külső valóság kényszerei között, és tetteinket áthatja az, amit ő morális képzeletnek nevez. Steiner a külső és belső szabadságot egymást kiegészítő fogalmakként tekinti, és az igazi szabadság megvalósulását az egyesítésükben látja.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment