Famfrpál v průběhu věků

Fantasy by Joanne Rowlingová, Kennilworthy Whisp

Blurb

Famfrpál v průběhu věků je kniha, pojednávající o fantasy sportu famfrpálu. Její autorkou je J.K. Rowlingová, na přebalu je ovšem uveden smyšlený autor Kennilworthy Whisp, uznávaný famfrpálový odborník.
Kniha obsahuje popis vývoje létajícího koštěte, vysvětlení kdy, kde a jak hra vznikla, kde se vzala Zlatonka, změny ve famfrpálu v průběhu staletí, současná pravidla hry a její všeobecný popis ke dnešnímu dni, seznam britských a irských famfrpálových družstev a mnoho dalšího.
J.K. Rowlingová věnovala výtěžek z této knihy nadaci Comic Relief.

Member Reviews Write your own review

0 Responses posted in August
Log in to comment