Blurb

Faust je veršovaná tragédie Johanna Wolfganga von Goetha o dvou dílech, pokládaná za jeden z nejvýznamnějších textů německé literatury. Goethe na Faustovi pracoval s přestávkami po celý život.

First Published

1808

Member Reviews Write your own review

miltonsguiguer

Miltonsguiguer

One of my 10 best book list

0 Responses posted in January
Log in to comment