Ilias

Novel, Poetry by Homér

Blurb

Ilias je starořecký hrdinský epos, jehož autorství je tradičně připisováno básníku Homérovi.
Byl napsán časoměrným daktylským hexametrem, má 24 zpěvů a přes 15 tisíc veršů. Vznikl asi v polovině 8. století př. n. l. a zpracovává epizodu z okruhu pověstí o trojské válce. Epos Ilias časově předchází eposu Odysseia. Sepsat ho nechal v 6. století př. n. l. athénský tyran Peisistratos, do té doby se oba eposy tradovaly ústně.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment