Myšlenky

by Blaise Pascal

Blurb

Myšlenky o náboženství a jiných tématech nebo jen Myšlenky je soubor myšlenek a nejvýznamnější filosofické dílo francouzského filosofа Blaise Pascala, sepsané v letech 1657—1658. Myšlenky jsou jedním z vrcholných děl západního a křesťanského myšlení, a zároveň z B. Pascala učinilo duchovního otce moderních existencialistů. Celkový směr spisů se orientuje na podporu křesťanství a jeho obranu proti kritice ze strany ateismu.
Myšlenky představují nejednotné a někdy nedokončené ideje, neboť Pascal zřejmě zamýšlel sjednotit je do jedné knihy Ospravedlnění křesťanského náboženství. Až po smrti filosofa v roce 1662 vznikl název Myšlenky. Dílo bylo editováno a publikováno v roce 1670. Nejprve bylo přeloženo do angličtiny Thomasem Chévalierem, britským lékařem, francouzského hugenotského původu.
Součástí knihy je i výklad slavné Pascalovy sázky, obhajující praktickou užitečnost náboženství.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment