Śmierć Dantona

by Georg Büchner

Blurb

Śmierć Dantona – pierwsza sztuka Georga Büchnera z 1835, stanowiąca udramatyzowaną wersję wydarzeń związanych z aresztowaniem, procesem i śmiercią Dantona i jego zwolenników.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment