Intryga i miłość

by Friedrich Schiller

Blurb

Intryga i miłość – tragedia mieszczańska niemieckiego dramaturga Friedricha Schillera. Po raz pierwszy została wystawiona we Frankfurcie nad Menem 15 kwietnia 1784 r., a dwa dni później w obecności autora w Mannheim. Sztuka ukazała się drukiem w 1784 roku w Mannheim.
Obierając za podstawę historię miłości arystokraty i dziewczyny z mieszczaństwa ukazuje konflikt dwóch światów: pełnego wartości i zasad świata mieszczańskiego i dążącego do władzy i uciech cielesnych świata arystokracji.
Tragedia ta, we włoskim opracowaniu Salvatore Cammarano, posłużyła Giuseppe Verdiemu za libretto opery Luisa Miller.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment