LTI - notatnik filologa

by Victor Klemperer

Blurb

LTI - notatnik filologa – książka Victora Klemperera wydana w roku 1947, opisująca Trzecią Rzeszę poprzez studium semantyczne języka NSDAP i obyczajowości totalitarnych Niemiec. Głównym przedmiotem obserwacji Klemperera była neutralizacja zła w odbiorze społecznym poprzez propagandowe manipulacje semantyczne. Przeprowadził analizę metod propagandy masowej przy monopolu informacji i nowoczesnych środkach ekspresji.
Książka powstała z notatek prowadzonych przez autora w ciągu dwunastu lat istnienia III Rzeszy, także w latach wojny, gdy zagrożony wywózką do obozu zagłady przebywał w „domu żydowskim“ zamieszkałym przez Żydów ożenionych z „aryjskimi” Niemkami.
Tytuł książki – LTI – Lingua Tertii Imperii – Język Trzeciej Rzeszy – jest parodią stosowanych powszechnie przez władze hitlerowskie akronimów jak NSDAP, KDF, HJ. BDM
Mottem książki stało się zdanie Franza Rosenzweiga: „Sprache ist mehr als Blut“. Książka liczy 36 rozdziałów. Oto wybór z jej treści:
Rozdział 4 opisuje powieść Maxa René Hessego „Partenau“, którą Klemperer określił jako zapowiedź charakteru Trzeciej Rzeszy.
Rozdział 6 omawia trzy wyrazy: Strafexpedition, Staatsakt i historisch.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment