O powstawaniu gatunków

Treatise by Karol Darwin

Blurb

O powstawaniu gatunków – praca naukowa Karola Darwina opublikowana w 1859. Darwin zawarł w niej podstawy swojej teorii ewolucji, przez co książka ta stała się jedną z najważniejszych prac w historii nauk przyrodniczych w ogólności.
Pełny tytuł dzieła brzmiał O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, jednak w 6. wydaniu z 1872 roku tytuł skrócono do The Origin of Species.
W O powstawaniu gatunków Darwin wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. Książka gromadziła zebrane przez niego na przestrzeni lat, głównie podczas jego podróży statkiem Beagle w latach 30. XIX wieku, dowody na istnienie doboru naturalnego.
Język książki jest jasny i przejrzysty nawet dla niespecjalistów, co przyczyniło się do dużego zainteresowania dziełem po jego wydaniu. Praca wzbudziła również kontrowersje, jako że przeciwstawiała się ówczesnym teoriom przyrodniczym, próbującym godzić wiedzę biologiczną z Biblią. Wzbudziła przez to ożywioną debatę w środowisku biologów, filozofów i ludzi Kościoła.

First Published

1979

Member Reviews Write your own review

pwtierney

Pwtierney

Darwin's Origin of Species is a classic book that should be read by any evolutionary biologist, if only for history's sake. He is incredibly observant, and notes many things that evolutionary biologists are still wrestling with. That said, Darwin was an infamously bad writer. This isn't a book many folks would casually read for pleasure. It is a piece of scientific literature, and although it is also a natural history tome, it is best suited for those with academic interests over those with just a casual interest in biological evolution and it's early heroes.

0 Responses posted in December
Log in to comment