Tragedia amerykańska

crime fiction, Novel by Theodore Dreiser

Blurb

Tragedia amerykańska – powieść Theodore'a Dreisera wydana w 1925 roku. Tragedia amerykańska jest jedynym z najgłośniejszych dzieł literatury amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku, stała się wzorcem dla dydaktycznego nurtu w literaturze pięknej, który rozwinął się pod jej wpływem.
W powieści Dreiser rozliczał się z mitem sukcesu, ukazując wszystko to, co pozostawało pod maską amerykańskiego prosperity połowy lat dwudziestych. Dreiser w nowy sposób pokazał nieszczęście i rozpacz zwykłego człowieka, którego upadek spowodowały prawo i zasady społeczeństwa amerykańskiego. Za podstawę fabuły Dreiser wziął historię zabójstwa Grace Braun przez Chestera Gillette'a w 1906 roku. Przebieg procesu szeroko naświetlały amerykańskie gazety, których archiwalne numery Dreiser wykorzystał do napisania swojego dzieła.

First Published

1925

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment