Tytus Andronikus

by William Szekspir

Blurb

Titus Andronicus lub The Most Lamentable Romaine Tragedy of Titus Andronicus – jedna z pierwszych tragedii Williama Shakespeare'a w pięciu aktach powstała w latach 90. XVI wieku. Sztuka zaczyna się powrotem zwycięskiego wodza Titusa z wyprawy przeciw Barbarzyńcom.

First Published

1589

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment