W hołdzie Katalonii

Autobiography by George Orwell

Blurb

W hołdzie Katalonii – książka brytyjskiego pisarza George'a Orwella z 1938 roku opowiadająca o jego własnych doświadczeniach podczas hiszpańskiej wojny domowej, w której brał udział po stronie republikańskiej w milicji robotniczej antystalinowskiej Robotniczej Partii Zjednoczenia Marksistowskiego, a następnie w przybyłych z Anglii oddziałach ochotników wystawionych przez brytyjską Independent Labour Party. Wydana jeszcze w czasie trwania konfliktu.
Według Orwella cała wojna sprowadzała się do "walki faszyzmu z demokracją". Pisał o wojnie z punktu widzenia lewicowych działaczy; opisywał partię komunistyczną i jej działalność - stopniowe opanowanie partii socjalistycznej, zwalczanie anarchistów i PUOM, która była wrogiem stalinizmu. Książka demaskowała zbrodniczą rolę sowieckich służb specjalnych NKWD i GRU w Hiszpanii oraz faktyczne działania stalinowców zwalczających rewolucję. W dziele starannie opisano również wydarzenia majowe z 1937 roku.
Doświadczenia tego okresu i wynikające stąd refleksje były również źródłem dwóch jego dzieł, dzięki którym jest najszerzej znany.

First Published

1938

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment