Analectes de Confuci

by Confuci

Blurb

El Lun yu o les Analectes o Converses de Confuci, és una obra d'aforismes i de diàlegs reunits pels deixebles del pensador xinès Confuci, la primera versió de la qual data probablement del segle III aC, és a dir, un parell de segles després de la mort del mestre. S'hi inclouen els principis bàsics del confucianisme que són la decència, rectitud, lleialtat i pietat filial.
És un dels llibres bàsics de la humanitat que han exercit una influència més àmplia i persistent. Precisament pel fet de constituir un dels llibres fonamentals del confucianisme, aquesta obra ha estat un referent essencial al llarg de les generacions per al món xinès i el seu àmbit d'irradiació en l'Àsia oriental. Es una obra breu i heterogènia, esquitxada d'errades i extravagàncies, probablement degut a errades i a dificultats de traducció i interpretació. Sembla difícil establir amb certesa la data exacta de la composició dels vint llibres de la versió actual, ja que són d'èpoques i fonts diverses.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment