Blurb

Faust là tác phẩm kịch của thi sĩ, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, chính khách, nhà triết học Đức lỗi lạc Johann Wolfgang Goethe. Tác phẩm gồm hai phần, phần I được xuất bản vào năm 1806, phần II được Goethe nhuận sắc và hoàn thành vào 1832, trước khi tác giả từ giã cõi đời.

First Published

1808

Member Reviews Write your own review

miltonsguiguer

Miltonsguiguer

One of my 10 best book list

0 Responses posted in January
Log in to comment