Một chín tám tư

Dystopia, Novel, Utopian and dystopian fiction by George Orwell

Blurb

Một chín tám tư là tên một tiểu thuyết dystopia phát hành năm 1949 của nhà văn người Anh George Orwell. Bối cảnh trong tiểu thuyết được đặt ở miền đất Airstrip One, một tỉnh thành của siêu nhà nước Oceania ở một thế giới hư cấu. Trong thế giới này, chiến tranh xảy ra liên miên, chính phủ theo dõi và dò xét sát sao, việc tẩy não diễn ra công khai. Đứng đằng sau tất cả là bộ máy nhà nước chuyên chế gọi tên là Ingsoc điều hành bởi các Đảng viên của Inner Party, những người quy chụp chủ nghĩa cá nhân và tư duy độc lập là thoughtcrime. Nhà nước này hoạt động nhân danh Big Brother, vị lãnh tụ tối cao của Ocania. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Winston Smith, Đảng viên Outer Party. Ông làm việc tại Ministry of Truth và nhiêm vụ của ông là sửa lại các bài báo cũ để các dữ liệu lịch sử luôn phục vụ đường lối hiện tại của Đảng. Smith là một nhân viên cần cù, chăm chỉ nhưng ông thực chất căm ghét Đảng phái của mình và ôm mộng đảo chính chống lại Big Brother.
Kể từ khi ra đời vào năm 1949, Một chín tám tư đã được xem là tác phẩm kinh điển về tư tưởng chính trị và khoa học giả tưởng.

First Published

1949

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment