Oliver Twist

Novel by Charles Dickens

Blurb

Oliver Twist là tiểu thuyết thứ 2 của Charles Dickens. Cuốn sách ban đầu được xuất bản ở Bentley's Miscellany làm một loại sách ra từng kỳ vào mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 2 năm 1837 và đã tiếp tục cho đến tháng 4 năm 1839.

First Published

1838

Member Reviews Write your own review

tamaryn.mina

Tamaryn.mina

I believe I will inherit a fortune.

0 Responses posted in July
Log in to comment