Tam quốc diễn nghĩa

Novel, Historical novel by La Quán Trung

Blurb

Tam quốc diễn nghĩa, nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư. Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment