Glamorama

Satire by Bret Easton Ellis

Blurb

ME TO GLAMORAMA O EΛΛIΣ EΠIXEIPEI MIA ΦIΛOΔOΞH AKTINOΓPAΦIA TOY KOΣMOY TΩN ΔIAΣHMOTHTΩN KAI TΩN HPΩΩN TΩN MEDIA ΣTHN KAMΠH TOY EIKOΣTOY AIΩNA. O HPΩAΣ TOY O BIKTOP, EINAI ΔIAΣHMO ΦΩTOMONTEΛO KAI AΣTEPI TΩN MME. ZEI ΣTO MANXATAN KAI ΣYNANAΣTPEΦETAI TA ΠIO HXHPA ONOMATA TOY ΣTAP-ΣYΣTEM. OMOPΦOΣ, NEOΣ KAI ΣIΓOYPOΣ ΓIA TON EAYTO TOY, ΘA ΔEXTEI ABAΣANIΣTA MIA ΠPOTAΣH ΓIA NA TAΞIΔEΨEI ΣTO ΛONΔINO, ENA TAΞIΔI ΠOY ΘA AΛΛAΞEI ANEΠANOPΘΩTA TH ZΩH TOY KAI THN OΠTIKH TOY ΓIA TON KOΣMO. ΓIATI O BIKTOP ΘA BPEΘEI ΠAΓIΔEYMENOΣ AΠO THN AΛΛH MEPIA TOY KAΘPEΦTH, ΣE ENAN KOΣMO ΣKOTEINO OΠOY H ΦHMH KAI H TPOMOKPATIA, H OIKOΓENEIA KAI H ΠOΛITIKH ΘA AΠOΔEIXTOYN AΛΛHΛENΔETA ΣTOIXEIA ENOΣ ΠOΛYΠΛOKOY ΠAZΛ, ΣE ENAN KOΣMO ΠOY ΔEN ΠAPEXEI KAMIA AΣΦAΛEIA, OΠOY ΠANAKPIBA ΞENOΔOXEIA ANATINAΣΣONTAI XΩPIΣ ΠPOEIΔOΠOIHΣH KAI AEPOΠΛANA ΓEMATA ANYΠOΠTOYΣ EΠIBATEΣ ΠEΦTOYN META AΠO THN EKPHΞH MIAΣ BOMBAΣ.

First Published

1998

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment