آهنگ روستایی

Novella by آندره ژید

Blurb

آهنگ روستایی نام یک کتاب ادبی است که توسط آندره ژید، نویسندهٔ اهل فرانسه در سال ۱۹۱۹ نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. این کتاب با چندین نام توسط مترجمان مختلف به فارسی برگردانده شده است:
سمفونی کلیسایی٬ ترجمهٔ عبدالحسین شریفیان٬ انتشارات اساطیر
سمفونی پاستورال٬ ترجمهٔ محمد مجلسی٬ انتشارات دنیای نو
سمفونی روحانی٬ ترجمهٔ فریده مهدوی‌دامغانی٬ انتشارات تیر
آهنگ عشق٬ ترجمهٔ علی‌اصغر سعیدی٬ نشر قطره

First Published

1919

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment