پرتقال کوکی

Dystopia, Novel by آنتونی برجس

Blurb

پرتقال کوکی رمانی از آنتونی برجس است که توسط هاینمن منتشر شد. از روی آن فیلم پرتقال کوکی ساخته شده‌است.

First Published

1962

Member Reviews Write your own review

xie.zhavia

Xie.zhavia

Hi watch this https://www.youtube.com/watch?v=-VvGwQKqUxU&t=0s

0 Responses posted in February
Vuelos

Vuelos

Único en cuanto a su crudeza, el vocabulario empleado por los personajes es totalmente llamativo.

0 Responses posted in May
mikebueno

Mikebueno

Muitoo bom! Mas o final do livro tem uma posição completamente diferente da obra do Kubrick. Vale muitíssimo a pena ler!

0 Responses posted in January
Log in to comment