اوریکس و کریک

Dystopia, Novel by مارگارت اتوود

Blurb

اوریکس و کرِیک رُمانی با زمینه‌های پادآرمانی نوشتهٔ مارگارت اتوود نویسندهٔ کانادایی است. این کتاب نیز مانند قصهٔ کُلفت معمولاً در زمرهٔ کتاب‌های علمی تخیلی رده‌بندی می‌شود، هرچند خود اتوود ترجیح می‌دهد آن را ادبیات نظری و «داستان عاشقانهٔ ماجراجویانه» بنامد، چون به چیزهایی که هنوز اختراع نشده نمی‌پردازد و واقع‌گرایی آن از فُرم رمان فراتر می‌رود. با این وجود ژانر علمی تخیلی مدت‌هاست آن‌قدر گسترده شده که کتاب‌هایی مانند اوریکس و کریک هم در آن می‌گنجند.
اوریکس نوعی آهوی آفریقایی و کرِیک پرنده‌ای است که در فارسی به آن یلوهٔ حنایی گفته می‌شود. اوریکس و کریک لقب دو نفر از شخصیت‌های اصلی کتاب است که از نام این حیوانات که در زمان وقوع داستان منقرض شده‌اند انتخاب شده است.
اوریکس و کریک اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط انتشارات مک‌کلاند و استیوارت در کانادا چاپ شد و همان سال جزو فهرست نهایی کتاب‌های نامزد جایزهٔ بوکر قرار گرفت. ترجمهٔ فارسی این کتاب با ترجمهٔ سهیل سُمی در سال ۱۳۸۳ توسط انتشارات ققنوس چاپ شد.

First Published

2003

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment