به سوی فانوس دریایی

Novel by ویرجینیا وولف

Blurb

به سوی فانوس دریایی نام رمانی است از ویرجینیا وولف.
به سوی فانوس دریایی داستان خانواده رمزی و دیدار آنها از جزیره اسکای در اسکاتلند بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ است.
این کتاب توسط صالح حسینی به فارسی گردانده شده است ولی اخیراً این ترجمه لغو مجوز شده است.

First Published

1927

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment