خانم دالووی

Novel by ویرجینیا وولف

Blurb

خانم دَلُوِی رمانی نوشتهٔ ویرجینیا وولف است. این اثر یکی از نخستین آثار پیشگام در نوعی سبک رمان نویسی است که امروزه رمان نو خوانده می‌شود.

First Published

1925

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment