تربیت احساساتی

by گوستاو فلوبر

Blurb

تربیت احساساتی نام رمانی‌است نوشته گوستاو فلوبر که اولین بار در سال ۱۸۶۹، ۱۳ سال پس از انتشار مشهورترین رمان نویسنده، مادام بوواری، به زبان فرانسوی منتشر شد. بر خلاف مادام بوواری که در زمان انتشار بسیار محبوب و مشهور بود، بسیاری از هم‌عصران فلوبر تربیت احساساتی را شکستی ادبی تلقی کردند و اثر را از «منظر اخلاقی زننده و از منظر سیاسی منحرف» توصیف کردند. این اثر سال‌ها در سایه موفقیت مادام بوواری باقی‌ماند تا این که منتقدان معاصر ارزش ادبی تربیت احساساتی را دوباره کشف کردند.

First Published

1869

Member Reviews Write your own review

KlauDa

Klauda

Für mich sein wichtigster Roman. Flaubert ist Vorbild für die moderne Literatur, kein Wort zuviel, kein Gelaber, er nimmt den Leser ernst, anerkennt seine Intelligenz, ganz anders als der langweilende Oberlehrer Thomas Mann.

0 Responses posted in December
Log in to comment