تهوع

Autobiography by ژان-پل سارتر

Blurb

تهوع یکی از معروف‌ترین رمان‌های ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده اگزیستانسیالیست فرانسوی است که در سال ۱۹۳۸، زمانی که سارتر استاد دانشگاه بود، منتشر شد.

First Published

1938

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment